Wat kan een astrologisch consult voor jou betekenen?

Een horoscoopduiding kan je waardevolle inzichten brengen over je persoonlijke groei- (i.e. bewustwordings-) processen. Het kan je iets vertellen over je dagdagelijkse levensomstandigheden zoals relatie, gezondheid, kinderen, loopbaan, levensvisie, talenten, je schaduwzijden, je angsten,… Nog interessanter wordt het wanneer je leert begrijpen hoe je uiterlijke levensomstandigheden een projectie zijn van dat wat diep in je innerlijke (onbewuste) geleefd wil worden. Zo Boven, Zo Beneden, maar even belangrijk, Zo Binnen, Zo Buiten!  De horoscooptekening is een momentweergave in tijd en ruimte van de stand van de planeten op het tijdstip van je geboorte. Daarom dat je geboorteplaats, -datum én –uur (liefst zo nauwkeurig mogelijk) nodig zijn om tot een interpretatie te komen.


ZinVerlening 

Het stellen van existentiële vragen maakt deel uit van het menselijk bestaan. Eenieder wordt vroeg of laat geconfronteerd met de ‘zin’ van een bepaalde gebeurtenis in het leven. Een astrologische duiding benadert je persoonlijke verhaal steeds in alle aspecten van je 'Zijn' (fysisch, emotioneel, mentaal en spiritueel). Het is een manier van zinverlening die je vragen rond je situatie vanuit een hoger bewustzijnsperspectief toelicht. Een astrologische sessie is weliswaar geen therapie op zich, toch kan het via de weg van bewustwording het genezingsproces van een ziekte in gang zetten en/of ondersteunen. Ziekte is immers een manifestatie van onderdrukte of onbewuste thema’s die zich na verloop van tijd kunnen kristalliseren tot in het fysieke lichaam (nadat ze zich al eerder manifesteerden in de energetische lichamen). Een horoscoop laat toe deze onbewuste en verdrongen thema’s te lezen en kan daarom in alle stadia van een ziekte- en/of genezingsproces nuttig zijn. Inzicht en ‘h’erkenning maakt ‘vrij’, lucht op en creëert aldus ruimte om los te laten.


Voor Wie?

Voor iedereen die met bepaalde levensvragen zit. Voor mensen die in een dip zitten. Voor het uiteenrafelen waarom bepaalde ‚type’ mensen, patronen en levensomstandigheden steeds weer op je pad komen. Om je beter af te stemmen op je innerlijk potentieel. Voor het bewust worden van bepaalde onbewuste/verdrongen patronen. Voor het zin-geven van bepaalde gebeurtenissen die je ‘overkomen’. Voor relationele vraagstukken. Voor ouders die hun kinderen beter willen begrijpen. Voor jongeren die twijfelen tussen een bepaalde studiekeuze/beroepskeuze. Voor mensen die een sabbatjaar willen nemen, ... kortom voor iedereen die bewuster in het leven wenst te staan!


12. HoutWerk

#houtwerk #intheimageof #cocreator

 


© Eva Van Havere  |   2019