Hoezo, onvoorwaardelijk? 

Nothing But Pure Love is Both 
#VeryConditional And #VeryUnConditional
At The Same Time.

Unconditional Love
is in and of itself
Conditional Love. 

#AllButNothing
#NothingButAll

* * *


ik neem je waar
voor waar neem ik je
voor
waar ik zie je
onvoorwaar
delijk graag. 

(@eefjepoweetje)


but on-voorwaardelijke liefde
© Eva Van Havere   |  +32 (0)494 61 92 36  |  2019